Thursday, July 21, 2011

Google+


Năm ngoái tôi có mục links hàng tháng để bookmark lại các bài báo/blog tôi cho là quan trọng (thường với một comment ngắn). Vì việc edit links hàng ngày quá phức tạp và mất thời gian nên tôi không tiếp tục làm mục này từ đầu năm nay. Rất may dịch vụ Google+ vừa ra đời cho phép bookmark và comment rất dễ dàng nên tôi sẽ thay mục Links hàng tháng bằng Google+ stream. Tôi để link đến trang Google+ của tôi ở bên trái và RSS cho một số entry mới nhất. Các bạn có thể add thẳng RSS sau đây vào reader của mình nếu thấy tiện: http://plusfeed.appspot.com/112488760986970926997. Bạn nào đã có Google+ account có thể add account của tôi vào circle của các bạn để update trực tiếp. Bạn nào cần Google+ invitation có thể gửi email cho tôi (blog.kinhtetaichinh at gmial.com), tôi sẽ send invitation cho các bạn chừng nào còn quota của Google (first come first serve).