Friday, February 26, 2010

Inflation


Mấy hôm nay báo chí nói nhiều về lạm phát (vd ở đây, đây, đây, và đây), các chuyên gia ai cũng lo nhưng giải pháp có vẻ mỗi người một ý. Chợt nhớ tấm hình này minh họa một bài báo của Martin Wolf trên FT:No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.