Tuesday, December 14, 2010

2011 forecasts


Bây giờ là mùa các investment banks và economists/strategists đưa ra forecasts, nhận định cho năm 2011. Tôi sẽ lưu lại links của các forecaster ở đây để cuối năm sau kiểm chứng lại xem ai sai ai đúng.

- Societe Generale: bearish, về cơ bản không mấy sáng sủa nhưng double dip sẽ không xảy ra, lạm phát sẽ là lo ngại lớn cho các EM, equity của EM/BRIC vẫn outperform các nước phát triển, vàng nhiều khả năng tiếp tục tăng giá.

- Richard Bernsteins: very bullish, Mỹ sẽ outperform EM, Nhật outperform China, USD lên giá, commodity lên giá, equity outperform bond, vàng sẽ mất giá.

- David Rosenberg: bearish, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm lại, nguy cơ deflation vẫn còn, khủng hoảng nợ ở châu Âu dai dẳng, USD sẽ lên giá (nhất là so với yen), US equity khó tăng cao.

- Deutsche Bank (fixed income): bearish, kinh tế Mỹ sẽ không tăng trưởng mạnh, bond yield sẽ giảm nửa cuối 2011

- Nomura (fixed income): bullish, base case (xác suất 60%) kinh tế Mỹ sẽ phục hồi tuy nhiên bond yield không tăng mạnh vì QE, rủi ro lớn nhất là lạm phát tăng cao và QH Mỹ không nâng trần nợ công, buộc chính phủ phải giảm chi tiêu.

- Joseph Stiglitz: bearish, hai rủi ro quan trọng nhất là austerity ở châu Âu và political gridlock ở Mỹ sẽ cản trở các biện pháp làm tăng aggregate demand

- UBS (FX): super volatility, nhiều khả năng các central bankers sẽ mắc sai lầm và thị trường FX sẽ dao động rất mạnh, EURUSD có thể sẽ xuống đến 1.1 hoặc tăng lên 1.5, USDJPY - từ 70 đến 100.

- CLSA (for China): bullish, lạm phát sẽ peak vào Q2 2011 sau đó stock sẽ rally khoảng 20-25%, RMB sẽ tăng khoảng 5%, hot money tiếp tục chảy vào và TQ sẽ phải gia tăng capital control

- Deutsche Bank (equity): very bullish, dự báo S&P 500 sẽ tăng lên 1550, employment của Mỹ sẽ rất tốt, tuy nhiên vẫn có rủi ro từ châu Âu, EM tightening, và muni bonds.

- BoA: bullish, S&P 500 sẽ tăng lên 1400-1500, crude oil tăng lên $100, gold: $1500, lạm phát ở EM và các CB sẽ tiếp tục tightening

- Marc to market (EMU): 79% châu Âu sẽ phải có debt restructuring trong khi chỉ có 9% khả năng fiscal union.

- Bespoke Investment (Bloggers' roundtable): very bullish, dự báo của các finance bloggers tên tuổi tóm tắt trong bảng dưới đây:


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.