Tuesday, September 30, 2008

Automakers' bailout

Trong khi mọi người tập trung sự chú ý vào $700bn Paulson plan, US Senate vừa chấp thuận bảo lãnh một khoản cho vay trị giá $25bn cho các công ty sản xuất ô tô của Mỹ. Lần cuối cùng chính phủ Mỹ bảo lãnh cho một công ty sản xuất ô tô là khoản vay $675mil của Chrysler năm 1980 (trước khi Reagan lên). James Hamilton mỉa mai lời chống chế của  Robert Nardelli, chủ tịch Chrysler, rằng đây không phải là bailout.

Còn nhớ cách đây không lâu rất nhiều tổng công ty nhà nước của VN đi vay nước ngoài với sự bảo lãnh của Bộ Tài chính. Không biêt chính phủ VN đã phải bailout cho các SOEs của mình lần nào chưa nhỉ?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.