Wednesday, June 1, 2011

Fracking


This is very big and it’s coming on very fast,” said Daniel Yergin, the chairman of IHS CERA. “This is like adding another Venezuela or Kuwait by 2020, except these tight oil fields are in the United States.” - (NYT)

Nhờ một công nghệ khai thác dầu mỏ mới (fracking) Mỹ có khả năng sẽ tăng lượng dầu khai thác nội địa thêm 25% trong vòng 10 năm tới. Chi phí cho công nghệ này là $60/thùng, thấp hơn nhiều so với giá dầu hiện tại.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.