Tuesday, January 17, 2012

HTT


Một bạn giới thiệu với tôi trang web này của một nhóm sinh viên đang tiến hành dịch các educational video từ các nguồn uy tín như Khan Academy, Yale OCW... Đây là một hoạt động rất đáng hoan nghênh và cần quảng bá. Bạn nào có điều kiện nên tham gia vào hoạt động dịch thuật này, vừa giúp quảng bá kiến thức cho cộng đồng vừa trau dồi kiến thức cho bản thân mình. Cám ơn HTT.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.