Tuesday, January 24, 2012

Lại một podcast rất hay của NPR Planet Money. Khác với đa số những bài viết khác về cải cách kinh...

Lại một podcast rất hay của NPR Planet Money. Khác với đa số những bài viết khác về cải cách kinh...:
Lại một podcast rất hay của NPR Planet Money. Khác với đa số những bài viết khác về cải cách kinh tế của TQ, "người hùng" của podcast này không phải là Đặng Tiểu Bình mà là một người nông dân bình thường ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Cho đến nay người ta vẫn nghĩ cải cách kinh tế của TQ (và VN) là top-down nhưng không biết đến những nỗ lực bottom-up rất quan trọng này. Những người nông dân dũng cảm đó đã ngầm thỏa thuận với nhau chia đất hợp tác xã cho từng gia đình canh tác, chấp nhận một rủi ro rất lớn sẽ bị coi là "phản động" và họ có một điều khoản sau:

"If any of the farmers were sent to prison or executed, it said, the others in the group would care for their children until age 18."In 1978, the farmers in a small Chinese village signed a secret contract. They thought it might get them executed. Instead, it wound up transforming China's economy.
photo

1 comment:

  1. Hok hiểu gì hết...đúng là trình độ mình thấp kém quá

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.