Friday, August 28, 2009

Public opinion


Theo điều tra của Gallup (qua Free Exchange), Fed bị xếp hạng thấp nhất trong số các cơ quan trực thuộc chính phủ Mỹ:


Nếu có một cuộc điều tra tương tự ở VN, không biết NHNN có chịu chung số phận xếp dưới Bộ KHCNMT, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế không nhỉ?

Update (04/09): Không chỉ Fed, ECB cũng đang bị mất dần lòng tin của dân chúng.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.