Friday, July 9, 2010

Quick notes


1. Nhiều người đã nói về vụ Vinashin, tôi không bổ sung thêm gì ngoài một bình luận nhỏ về chi tiết mà nhà báo Mạnh Quân (SGTT) đã chỉ ra: Chính phủ đưa ra quyết định restructuring Vinashin chỉ 9 ngày trước khi luật Doanh nghiệp Nhà nước hết hiệu lực. Điều này cho thấy chính phủ đang đi theo hướng tuân thủ nhà nước pháp quyền, bởi nếu để sau 1/7 mới restructure thì chính phủ chắc chắn sẽ phải làm nhiều điều trái luật. Có lẽ đây là một tín hiệu điều đáng mừng.

2. NHNN vừa ra văn bản nói rằng sẽ kỷ luật các giám đốc NHTM không giảm lãi suất theo thỏa thuận của hiệp hội ngân hàng. Nên nhớ hiệp hội ngân hàng là một tổ chức dân sự nên cam kết của tổ chức này không có tính ràng buộc pháp lý. Do đó một cơ quan công quyền (ở đây là NHNN) không thể xử lý hành chính nếu có thành viên hiệp hội vi phạm cam kết nội bộ của họ. Văn bản này cho thấy NHNN không coi trọng quyền tự do kinh doanh của các NHTM theo Luật Doanh nghiệp và Luật Ngân hàng. Chưa kể NHNN đang khuyến khích price fixing, một điều trái với Luật cạnh tranh. Có lẽ bên trên tôi mừng hơi sớm.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.