Friday, March 30, 2012

Indenture and covenantGiao kèo (indenture) của trái phiếu là một văn bản gắn liền với mỗi loại trái phiếu được phát hành. Văn bản này đưa ra những cam kết, ràng buộc, nghĩa vụ và quyền lợi của nhà phát hành và nhà đầu tư. Về mặt pháp lý nó tương đương như một hợp đồng thương mại giữa nhà phát hành và nhà đầu tư, thường được giao cho một bên thứ ba (trustee) đứng ra giám sát. Giao kèo trái phiếu qui định những thông tin chính yếu liên quan đến trái phiếu được phát hành như tổng khối lượng, lãi suất định kỳ (coupon rate), thời hạn (maturity), kế hoạch trả lãi/vốn, mức độ rủi ro tín dụng (credit rating), tài sản thế chấp nếu có, thứ tự ưu tiên thanh toán nếu doanh nghiệp phát hành phá sản (seniority), khả năng thu hồi (callable) hay khả năng hoàn trả (putable). Trong vụ Hi lạp vỡ nợ vừa rồi, một điều khoản được báo chí nhắc rất nhiều là ứng xử tương đồng (collective action clause), trong đó qui định nếu 90%(*) nhà đầu tư đồng ý với một phương án giải quyết nợ nào đó thì những nhà đầu tư còn lại bắt buộc phải tuân theo.

Một phần rất quan trọng trong mỗi bản giao kèo trái phiếu là các giao ước (covenant) của nhà phát hành. Giao ước trái phiếu thường được phân làm hai nhóm, giao ước buộc phải làm (positive covenant) và giao ước không được phép làm (negative covenant). Ví dụ của nhóm giao ước thứ nhất là giao ước trả lãi suất định kỳ đúng hạn, giao ước thực hiện đúng kế hoạch kinh doanh, đầu tư đề ra trong bản cáo bạch (prospectus). Nhóm giao ước không được làm thường quan trọng hơn và chi tiết hơn. Ví dụ giao ước không được bán hoặc thanh lý một số tài sản cố định, không được để tỷ lệ tài sản có thanh khoản cao (liquid asset) thấp hơn một mức cho trước, giao ước không được vay hoặc phát hành thêm trái phiếu vượt quá giới hạn nhất định, giao ước không vi phạm các giao kèo trái phiếu khác (cross default clause - pari passu clause).

Văn bản giao kèo và giao ước trái phiếu thường được giới luật sư chuyên nghiệp và ngân hàng đầu tư soạn thảo. Trong thời gian gần đây một số tổ chức phi chính phủ như Bond Covenanant Group của Anh hay The Credit Roundtable của Mỹ đang cố gẳng chuẩn hóa một số điều khoản quan trọng trong các bản giao kèo/giao ước trái phiếu để giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro và định giá trái phiếu dễ dàng hơn.


(Ghi chú: (*) Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo từng loại trái phiếu.)2 comments:

 1. Xin hỏi chú về Hy Lạp:

  Cháu không tìm thấy chỗ nào để post nên post luôn vào đây.

  Theo chú, nếu như Hy Lạp quyết định rời khỏi Euro Union, thì họ sẽ phải đưa ra đồng tiền riêng của họ. Vậy quy trình để chuyển đổi sẽ như thế nào?
  Các bước họ phải làm sẽ ra sao, tiền mới sẽ đi vào thị trường bằng cách nào (bắt người dân đổi tiền, hay thông qua trả lương cho những người làm việc cho chính phủ).
  Và vấn đề gì sẽ xảy ra với các khoản nợ của các doanh nghiệp nếu họ đang nợ bank bằng tiền Euro.

  Cảm ơn chú.

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.