Monday, November 9, 2009

10


Tháng 10 đánh dấu cột mốc unemployment rate của Mỹ vượt ngưỡng 10%, một cột mốc không lấy gì làm tốt đẹp nhưng dù sao cũng đã có một số dấu hiệu phục hồi. Báo The Economist có một bài viết cho rằng tình trạng thất nghiệp ở Mỹ tồi tệ hơn rất nhiều so với châu Âu một phần vì các chính sách kích cầu của Mỹ không hướng vào labor market. Nhiều nhà kinh tế cho rằng thị trường lao động châu Âu rigid hơn ở Mỹ vì châu Âu có xu hướng can thiệp nhiều hơn trong thị trường này, những chính sách kích cầu hiện nay ở châu Âu chỉ là một ví dụ. Rigidity của labor market xét trên quan điểm macro là không tốt. Nhưng lập luận của châu Âu là thất nghiệp có social và personal cost lớn hơn nhiều những gì con số thống kê GDP có thể capture. Và không chỉ có thất nghiệp, điều kiện làm việc của những người đang được employed cũng quan trọng không kém, bởi vậy intervention/regulation là cần thiết.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.