Thursday, November 5, 2009

Quiz


Bạn nào quan tâm đến history of economics thử làm cái quiz này xem sao (nhớ đọc instruction cẩn thận). Tôi chỉ score được 8/10, spell sai tên của Veblen và không thể nhớ được Becker :-(


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.