Tuesday, March 16, 2010

Swan diagram


Weekend vừa rồi Krugman nhắc lại Swan diagram, một mô hình macro cũ mà tôi (và có lẽ nhiều người) đã quên. Tôi copy lại diagram từ blog Krugman và thêm vào vị trí của VN đối trọng với điểm China mà Krugman đã chỉ ra. Ngược với China, VN phải vừa phá giá nội tệ để thúc đẩy xuất khẩu vừa giảm domestic demand, nghĩa là tiếp tục theo đuổi export-led growth.


Ngoài lề: Swan diagram là một mô hình của Trevor Swan, một cựu giáo sư trường tôi (ANU). Một công trình quan trọng khác của Swan là mô hình neoclassical growth model, gần như trùng hợp với Solow growth model. Khi tôi học ở ANU các giáo sư ở đó vẫn còn rất "bất mãn" về việc Swan không được công nhận về công trình này. Theo các giáo sư kể chính Trevor Swan chứ không phải Solow là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về growth model. Swan đã có working paper và seminar về mô hình này trước Solow khá lâu. Tuy nhiên vì xứ Úc hẻo lánh nên công trình của Swan không được biết đến và cuối cùng mô hình tăng trưởng này đã vĩnh viễn mang tên Solow. Hiện nay một số giáo sư kỳ cựu của ANU vẫn dạy sinh viên về Solow-Swan model, nơi duy nhất trên thế giới sinh viên còn được nghe đến Trevor Swan :-)


2 comments:

  1. Bác cứ nói quá, cuốn Advanced Macro của Romer vẫn sử dụng tên Solow-Swan model. Do vậy mọi Advanced Econ students hầu như đều biết chứ không chỉ xứ Kanguroo

    ReplyDelete
  2. @Anonymous: Đúng là tôi quá lời :-), có lẽ bị nhiễm Krugman's dark age. Chí ít thì ngoài các prof trường tôi chắc Krugman vẫn dậy sinh viên của mình về Swan diagram.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.