Monday, March 22, 2010

Tragedy of commons


Marginal Revolution có một ví dụ cực hay về tragedy of commons. Dùng ảnh vệ tinh của Google Earth, MR so sánh hình ảnh farm lands của Zimbabwe trước và sau khi nước này thực hiện "cải cách ruộng đất" từ năm 2000. Kết quả là những phần đất "của công" sau khi cải cách đã trở nên cằn cỗi hơn hẳn những phần vẫn còn là đất tư hữu. Có lẽ Zimbabwe phải mời Elinor Ostrom đến tư vấn (bạn còn nhớ Ostrom là ai không? Nếu không thì xem ở đây).


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.