Friday, April 23, 2010

Greece II

Hôm qua Moody theo chân Fitch đánh tụt hạng credit rating của Hi lạp, lập tức làm bond yield của nước này tăng vọt (2-year bond đã vượt 10%). Khả năng khủng hoảng càng ngày càng gần, khi yield tăng đến một giới hạn nào đó, gánh nặng lãi suất sẽ quá lớn và Hi lạp không thể giữ được cam kết giảm budget deficit nữa. Lúc đó chắc chắn Hi lạp sẽ không rollover được các khoản nợ tới hạn và EU buộc phải giải ngân số EUR30b đã cam kết. Châu Âu (và thế giới) sẽ là W thay vì V shape recovery?

Trước đây một số người cho rằng phương án tốt nhất cho Hi lạp là rời bỏ (có thể tạm thời) khỏi EMU để có thể chủ động với chính sách tiền tệ. Tuy nhiên sau khi Barry Eichengreen lên tiếng, chỉ ra rằng điều này bất khả thi chỉ với các vấn đề logistic quá phức tạp và rủi ro, hầu hết các nhà kinh tế (trong đó có tôi) đều cho rằng Hi lạp không thể rút ra vào thời điểm này. Tuy nhiên Nick Rowe vừa chỉ ra một phương án tạm thời cho Hi lạp. Thay vì rúi ra khỏi EMU và đưa trở lại đồng dragma, Hi lạp có thể phát hành một dạng IOU như California và tạm thời cho phép công cụ này sử dụng song song với đồng Euro như một dạng medium of exchange. Nếu vậy các logistic problems mà Eichengreen chỉ ra sẽ giảm đi nhiều.

Đây mới là một ý tưởng rất sơ khai và có thể có nhiều lỗ hổng, nhưng là một feasible option cho Hi lạp trong thời gian tới. Nếu các IOU đó được lưu hành thành công, ít ra sau này Hi lạp có thể chính thức hóa nó thành đồng tiền quốc gia để rút khỏi EMU mà không bị tác động quá mạnh. Một dạng exit strategy mà chưa ai nghĩ tới.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.