Thursday, April 15, 2010

Quote of the day


"Chứ còn nếu mà bắt bẻ từ ngữ thì không thể nào làm được." - Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu (trả lời phỏng vấn VnEconomy về việc NHNN lờ điều 476 Luận Dân sự khi cho phép vay lãi suất thỏa thuận).

Update (20/04): Nếu không tăng được vốn theo quy định thì phải xử lý thôi, vì đã là pháp luật thì phải chấp hành." Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giầu.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.