Friday, April 23, 2010

Bank tax


IMF vừa đưa ra đề nghị 2 loại thuế mới đánh vào các financial institution, chủ yếu là các too-big-to-fail banks: financial stability constribution (FSC) và financial activity tax (FAB). G20 (finance ministers) đang thảo luận về đề nghị này, hi vọng sẽ có thêm thông tin trong tuần tới. Theo WSJ, ít nhất đã có Mỹ và EU ủng hộ đề nghị này. FSC về cơ bản là tax đánh vào bank size, còn FAB đánh vào bank profit. Lập luận của IMF là các TBTF phải trả phí cho khả năng sẽ được bailout trong tương lai, đây có thể coi là một dạng phí bảo hiểm mới cho các banks. Nhưng đồng thời nó là một sự chấp nhận TBTF, bailout sẽ không thể tránh khỏi nên banks phải chia sẻ chi phí cho những cuộc bailout đó chứ không thể đổ hết lên đầu taxpayers.


1 comment:

  1. Đánh thuế bao nhiêu và liệu có đủ để bailout các TBTF trong tương lai hay không?
    Và làm thế này chẳng phải sẽ lại dẫn đến moral hazard ư? Khi mà các TBTF đã phải bỏ tiền ra để đề phòng trường hợp bailout trong tương lai thì dễ là khả năng họ làm ăn mạo hiểm để rồi sẽ phải bailout thật sẽ cao hơn nhiều.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.