Wednesday, April 21, 2010

Volcker's paradox


James Crotty (UMass) đưa ra khái niệm Vocker's Paradox tháng 2/2007, chỉ vài tháng trước khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra. Paradox này dựa trên một quan sát của Paul Volcker vào năm 1997: mặc dù competition giữa các financial institutions có vẻ tăng rất mạnh trong 20-30 năm vừa qua, profit và lương/thưởng của giới finance cũng tăng rất nhanh, trái ngược với lý thuyết kinh tế căn bản.

Crotty đưa ra một số giải thích sau. Thứ nhất là sự gia tăng của financial product demand, mà phần nào đó là nhờ các inovations đã làm người ta tưởng có thể manage được risk tốt hơn. Đây cũng là lý do mà Simon Johnson cho rằng tăng trưởng của Mỹ là finance-led, một cách nói khác của bubble/ponzi economy. Câu kết luận của Crotty như là điềm báo cho cuộc khủng hoảng: "Has the conventional belief that financial investment strategies formerly considered too risky to adopt have been made safe (and profitable) by modern risk-management techniques increased the likelihood of a future systemic financial crisis?"

Thứ hai là một khái niệm của Schumpeter: "corespective competition", nghĩa là competition chỉ về mặt hình thức, các công ty ngầm định với nhau không ai "phá giá" profit margin của mình. Nói cách khác họ không cạnh tranh về giá mà cạnh tranh thông qua dịch vụ mới và chiều chuộng khách hàng. [Ngoài lề: các công ty dược và sữa trẻ em ở VN có lẽ cũng thuộc diện này].

Thứ ba là gia tăng risk taking, hay nói đơn giản là tăng leverage. Để tăng leverage các financial instituitions phải "lách luật" (Basel) bằng những financial inovations dạng như CDO hay OTC derivatives, hay accounting tricks như repo 105. Chưa kể họ còn được chính các regulators giúp đỡ khi deregulate những qui định khắt khe trước đó, vd Clinton bãi bỏ luật Glass-Steagall năm 1999 dưới sự tư vấn của Robert Rubin và Larry Summers.

Ba năm sau khi James Crotty viết bài này, Volcker's Paradox đã quay trở lại, chí ít cho đến khi financial regulation reform được thực hiện triệt để:

(Nguồn: Free Exchange)No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.