Thursday, May 27, 2010

EU crisis


Link từ blog Mankiw, very funny:
Update (28/5): Another funny link form Mankiw's blog.


1 comment:

  1. Chết cười nhỉ. Nhưng bạn đầu trọc lè nhè quá cả say rượu nên em cũng chẳng nghe hết được 100%.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.