Tuesday, May 18, 2010

Plaza Accord


Xem chân dung Paul Krugman 25 năm trước, khi đa số readers của kinhtetaichinh chưa ra đời và bác Tố Hữu đang loay hoay với giá-lương-tiền:No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.