Monday, September 21, 2009

Veto power


Nhiều người biết về quyền phủ quyết (veto) của Mỹ và 4 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Tuy nhiên ít người để ý rằng trên thực tế Mỹ còn có quyền phủ quyết hầu hết các quyết định quan trọng của IMF. Mỹ giữ 17% lượng quota của IMF, tương đương với 17% quyền bỏ phiếu cho các quyết định của IMF trong khi Articles of Agreement (có thể coi như hiến chương của IMF) qui định rất nhiều quyết định quan trọng (ví dụ quyết định này) phải có ít nhất 85% phiếu đồng ý. Có lẽ vì vậy trước đây Mỹ đã chấp nhận để châu Âu nắm giữ chức Tổng Giám đốc IMF.


1 comment:

  1. Hehe chính là cái mà em hỏi bác ở dưới đấy ạ.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.