Tuesday, September 15, 2009

USD denominated bonds II


Hôm qua đến lượt Germany phát hành $4b USD denominated bonds, lần đầu tiên kể từ năm 2005. Tuần trước Spain và Belgium đã phát hành $3.6b, trước đó nữa là $3b của Canada. Có vẻ như không chỉ VN mà nhiều nước cũng đang tranh thủ phát hành USD denominated bonds khi lãi suất của USD xuống thấp như hiện tại (3m Libor cho USD đã xuống dưới 0.3%, thấp nhất trong số các đồng tiền lớn). Tuy nhiên không nước nào có thể lợi dụng capital control như VN để vay rẻ dù credit risk không cho phép.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.