Tuesday, September 15, 2009

SCIC


Vẫn đang tìm hiểu về SCIC, tôi thấy một số tin đáng lưu ý liên quan đến công ty/cơ quan này như sau.

- Cuối năm 2008, SCIC tuyên bố hợp tác với EVNPVN, hai tổng công ty/tập đoàn lớn của VN. SCIC sẽ cùng với 2 đối tác này đầu tư vào các dự án điện và dầu khí để đảm bảo vốn nhà nước chiếm ít nhất 51% trong các dự án đó. Dường như chính phủ giao cho SCIC nhiệm vụ đảm bảo sở hữu nhà nước trong các "commanding heights" của nền kinh tế.

- Trước đó SCIC ký hợp tác với Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát để bảo vệ vốn của nhà nước trong các doanh nghiệp do SCIC quản lý. Hợp tác với Tổng cục Cảnh sát để chống lại tội phạm làm thất thoát tài sản nhà nước là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên hợp tác với Tổng cục An ninh có lẽ để chống lại các nguy cơ liên quan đến an ninh, quốc phòng quốc gia, điều này hơi khó hiểu. Hay Tổng cục An ninh lo ngại gián điệp kinh tế nước ngoài chui vào các công ty của SCIC?

- Ngoài nguồn vốn là cổ phần của nhà nước trong các doanh nghiệp được cổ phần hóa, SCIC còn được giao một lượng cash rất lớn từ vốn thặng dư của các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa. Tuy nhiên chưa rõ con số chính xác của số tiền này, ngay cả Quốc hội và Bộ Tài chính cũng có những báo cáo khác nhau. Việc SCIC đã và đang sử dụng số tiền này như thế nào còn tù mù nữa.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.