Saturday, September 26, 2009

IT


Cứ 10 mobile phone tăng thêm trong 100 người dân, GDP của một nước đang phát triển sẽ tăng thêm 0.8%. Tương tự như vậy, 10 ADSL access tăng thêm trong 100 người dân, GDP tăng thêm 1.4%, theo The Economist (trích dẫn một nghiên cứu của WB):No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.