Wednesday, September 16, 2009

SCIC II


Tôi tìm được một bài của nhà báo Danh Đức trên Tuổi trẻ về SCIC từ tháng 3/2008. Bài báo này chủ yếu giới thiệu về Temasek, một trong hai sovereign wealth fund của Singapore, và nhà báo Danh Đức có gợi ý SCIC nên theo mô hình của công ty này.

Chưa nói gì về mô hình tổ chức và hình thức hoạt động, chỉ nhìn về danh sách nhân sự cao cấp của SCIC đã thấy khác xa những gì nhà báo Danh Đức mong muốn. Tất cả các thành viên HĐQT và tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của SCIC đều đã hoặc đang là các quan chức nhà nước. Hiển nhiên không thể mơ SCIC có 40% nhân sự ở các cấp quản lý là người nước ngoài như Temasek, nhưng tìm mỏi mắt trên website của SCIC cũng không thấy nói công ty/cơ quan này có thuê một công ty tư vấn đầu tư chuyên nghiệp nào không.

Với đa số lãnh đạo không có kinh nghiệm trong kinh doanh và đầu tư và không có tư vấn chuyên nghiệp giúp, không rõ SCIC ra các quyến định đầu tư như thế nào. Việc thoái vốn khỏi các công ty trong portfolio của SCIC thì còn có thể ủy quyền hoàn toàn cho các công ty chứng khoán làm hộ, chứ đầu tư vào trung tâm tài chính Thủ thiêm hay khu đô thị Hiệp phước thì liệu cựu thứ trưởng Bộ Tài chính có kinh nghiệm hay không?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.