Tuesday, December 1, 2009

Dubai


Nhìn vào đồ thị dưới đây có thể thấy Dubai index đã gần như không có recovery gì từ tháng 3 tới giờ, trong khi cả thế giới rally. Một điểm thú vị là VN-Index và Dubai đều có peak vào khoảng cuối tháng 10, đến cuối tháng 11 Dubai World default còn VN phá giá VND. Stock index đúng là leading indicator.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.