Tuesday, December 1, 2009

Laboratory meat


Mấy năm trước ở VN có tin TQ sản xuất trứng nhân tạo làm báo chí và cả các cơ quan chức năng "hốt hoảng" một dạo. Hóa ra đó chỉ là Cá tháng Tư. Hôm nay đọc blog Krugman được biết các nhà khoa học Hà lan đã thành công trong việc "nhân bản" các tế bào thịt heo để tạo ra "thịt nhân tạo", lần này chắc không phải "cá" nữa. Tôi chẳng thấy thú vị gì với món thịt này, nhưng nếu phải thay cho các loại heo, bò, gà nhập lậu từ TQ hay các loại thịt heo nuôi với hormone tăng trưởng ở VN thì có khi vẫn tốt hơn :-(


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.