Tuesday, December 1, 2009

Willem Buiter


Mấy hôm trước John Jansen đã rời bỏ thế giới blog vì chuyển sang làm cho TD Securities (sell side). Hôm nay Willem Buiter được Citigroup mời làm Chief Economist, may mà tên tuổi của Buiter quá lớn nên Buiter đã giữ được quyền tiếp tục viết blog. Nhưng như Felix Salmon đã nhanh chóng tìm ra, trước đây Buiter đã rất "nặng lời" với Citi, từng so sánh CEO của Citi với Khamenei, giáo chủ của Iran. Phải chăng đây là cách Citi loại bỏ bớt criticism?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.