Wednesday, December 16, 2009

Value of life


Chí ít theo nghiên cứu này những bệnh nhân bị ung thư của Mỹ sẵn sàng trả $82000 cho một năm sống thêm sau khi phát hiện bệnh. Thực tế bệnh nhân trả 5-19% số tiền này cho các công ty dược và bác sĩ, phần còn lại là surplus mà họ được hưởng. Như vậy trong trường hợp R&D chống ung thư, rõ ràng hiệu quả kinh tế cho xã hội là rất lớn và đây là một thành công của R&D (chưa kể lợi ích cho các free riders ngoài Mỹ).

Tuy nhiên số tiền thực sự phải trả (5-19%) khoảng $4100-15500/năm sẽ là quá lớn với đa số người VN.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.