Monday, March 23, 2009

Belligerence


Jong-Wha Lee và Ju Hyun Pyun có một nghiên cứu về ảnh hưởng của thương mại vào hòa bình quốc tế. Kết luận rất "politically correct": thương mại giữa hai nước tăng sẽ làm giảm rủi ro chiến tranh. Cụ thể, hai nước có chung đường biên giới sẽ giảm được xác suất chiến tranh 1.9% nếu tăng thương mại thêm 10%. Tuy nhiên điều thú vị nhất tôi tìm được trong paper này là một bảng thống kê 15 nước có số Militarized Interstate Disputes (MID) nhiều nhất trong giai đoạn 1950-2000. 

Không có gì bất ngờ khi thấy Mỹ là nước đứng đầu bảng, tiếp theo là Liên xô/Nga, và thứ ba không phải ai khác ngoài anh bạn láng giềng "môi hở răng lạnh" của VN. Nhưng điều bất ngờ lớn với tôi là Thailand đứng thứ 12, chỉ sau 3 nước lớn kể trên, Anh, và 7 nước Trung đông. Không rõ Lee và Pyun thống kê kiểu gì, hay định nghĩa MID thế nào, chứ điều này có vẻ rất counter intuitive cho những ai đã từng đến Thailand và/hoặc có hiểu biết về lịch sử cận đại khu vực ĐNA.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.