Monday, March 2, 2009

Real Business Cycle


Trong vài năm lại đây, giới làm mô hình macro chuyển hướng sang DSGE (dynamic stochastic general equilibrium models). Những người làm CGE (computable general equilibrium) và nhất là macro-econometric bị cho là "lạc hậu". Gần đây tôi mới biết sở dĩ DSGE trở nên phổ biến như vậy vì các central banks lớn (Fed, ECB, BoE, RBA) đều đã ứng dụng những mô hình này cho việc dự báo kinh tế và hoạch định chính sách.

DSGE có nền tảng lý thuyết từ RBC (real business cycle theory) mà Ed Prescott (2004 Nobel laureate) là một "đại thụ". Về cơ bản đây là một trào lưu đưa micro-foundation vào macroeconomics bằng việc phát triển mô hình dynamic của Ramsay theo hướng đưa các yếu tố stochastic vào và dùng nó để giải thích business cycles. Vì nền kinh tế trong mô hình của Ramsay và các mô hình RBC luôn đạt trạng thái cân bằng (nên mới có tên general equilibrium), các stochastic shocks là nguyên nhân duy nhất dẫn đến business cycles. Hệ quả là bất kỳ can thiệp nào của chính phủ (monetary/fiscal) nhằm giảm bớt mức độ giao động của nền kinh tế đều làm giảm social welfare vì nền kinh tế sẽ bị lệch khỏi optimum path. Quan điểm này rất giống với quan điểm của trường phái Áo và trường phái Chicago.

Không biết DSGE phổ biến trong giới central bankers có phải vì họ bị ảnh hưởng nhiều bởi RBC hay không. Ít nhất William Poole, cựu giám đốc Fed St.Louis, là một người như vậy theo "cáo buộc" của KrugmanDeLong.

Update (30/03): Một bài viết tóm tắt lịch sử phát triển của macroeconomics rất hay của Greg Mankiw viết từ năm 2006 (thank Nguyễn An Nguyên đã gửi link này). Trong bài này Mankiw cho rằng DSGE là sự kết hợp giữa neo-classical models (RBC) với các nghiên cứu của new-Keynesian theory (price stickiness). Tôi cho rằng kết luận này khá khiêm cưỡng. DSGE gần như là RBC thuần túy, phần stikiness thêm vào có thể áp đặt ad-hoc không cần bất kỳ một stickiprice mechanism nào của new-Keynesian.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.