Thursday, March 19, 2009

Big deal


Nhân chuyện báo chí trong nước đang rộ lên vụ 0.3%, tôi giở lại bài viêt "VND: Beyound the tipping point" của Morgan Stanley viết hồi tháng 5/2008 để kiểm chứng những nhận định của các "chuyên gia" nước ngoài về VN. Ấn tượng nhất là câu hỏi "How long can the Vietnamese authorities hold out?". Hóa ra VND đã hold on lâu hơn là Morgan Stanley có thể hold on với tư cách một independent investment bank.

Vấn đề là các forecasters như MS hay EIU không bao giờ report confidence interval cho các forecast của mình (không như các nhà kinh tế học). Không phải họ không tính được mà đơn giản vì confidence interval cho các forecast đó quá lớn, đến mức những forecast đó sẽ chẳng còn giá trị gì nữa (hơi quá lời một tí). Nhưng như thế không có nghĩa là không có cách nào đánh giá được mức độ chính xác của các forecast. Với những thị trường lớn có nhiều người forecast, ví dụ Mỹ, người ta có thể so sánh giá trị trung bình với giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Rule of thumb: trong các giai đoạn kinh tế biến động mạnh như hiện nay, độ chính xác của các dự báo rất thấp.

Bởi vậy nếu kinh tế VN tăng trưởng 3%, 0.3%, hay -3% trong năm nay, big deal!
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.