Monday, March 2, 2009

Economics


Tôi biết David Colander lần đầu qua quyển History of Economic Thought của ông và Harry Landreth. Giống như Mark Blaug, David Colander có nhiều phê phán cách thức phát triển của kinh tế học hiện đại dựa quá nhiều vào toán. Trong một bài viết mới đây, Colander và một nhóm tác giả (đa số là non-US) cho rằng cuộc khủng hoảng hiện tại có một phần lý do là kinh tế học. Xin nhấn mạnh là kinh tế học chứ không phải các nhà kinh tế (các nhà kinh tế đã bị chê trách cả năm nay rồi).

Sở dĩ kinh tế học bị phê phán vì ngành khoa học này đã không làm tròn trách nhiệm của nó với xã hội, hay ít nhất là expectation của xã hội vào vai trò của nó. Cụ thể, do kinh tế học sử dụng quá nhiều các mô hình toán không tưởng về mặt thực tế, nó không thể kịp thời nghiên cứu những vấn đề sát sườn với cuộc sống và nền kinh tế. Ví dụ trong cuộc khủng hoảng hiện tại, kinh tế học đã hoàn toàn không để mắt đến vấn đề interconnection giữa các thị trường tài chính khác nhau cũng như sự xuất hiện các sản phẩm tài chính mới như CDO, CDS. Colander còn chỉ trích những mô hình DSGE đã có nhiều yếu kém về mặt phù hợp với số liệu thực tế, một bằng chứng nữa cho thấy kinh tế học đang đi lạc hướng.

Thực ra Mark Blaug còn chỉ trích kinh tế học nặng nề hơn. Những một điểm quan trọng trong bài của Colander là kinh tế học hiện tại đang ở trong một sub-optimal equilibrium và có lẽ nó khó có thể tự mình thoát ra khỏi equilibrium đó, dù Colander và một số người khác mong muốn như vậy. Hi vọng lập luận của Colander không đúng.


Update (09/03): Patricia Cohen vừa làm một cuộc khảo sát nhỏ về sự thay đổi trong nhận thức và chương trình giảng dạy kinh tế ở một số econ departments. Kết quả là hầu như chưa có thay đổi gì về tư tưởng free market trong đại đa số econ professors.

Update (16/03): Willian Safire (IHT) trích dẫn Robert Shiller và George Akelof trong quyển Animal Spirits cho rằng lý thuyết kinh tế đã bỏ qua ý tưởng "animal spirit" của Keynes. Nếu tin vào lập luận của Shiller, cuộc khủng hoảng hiện tại có một nguyên nhân từ animal spirits - hay psychology, các mô hình macro trong tương lai sẽ phải phản ánh được yếu tố này nếu muốn có ích cho phân tích và hoạch định chính sách.

Update (30/03): Robert Shiller cho rằng kinh tế học cần phải nghiên cứu về psychology (people's mind) song song với quantitative method.


2 comments:

 1. sub-optimal equilibrium: gần (dưới) điểm cân bằng?

  expectation: sự kỳ vọng

  interconnection: Quan hệ nối liền với nhau

  free market: thị trường tự do

  econ professors: giáo sư kinh tế

  Anh Giang, em dịch những thuật ngữ kinh tế của anh sang tiếng Việt để bạn đọc có thể tham khảo, có thuật ngữ nào dịch sai anh hiệu đính giúp em. Thanks anh.

  ReplyDelete
 2. @Duy Linh: Cám ơn Linh nhiều. Có nhiều từ mình không biết dịch ra tiếng Việt thế nào cho chính xác, một số thì tại lười nên viết tiếng Anh cho nhanh ;-).

  sub-optimum equilibrium: cân bằng không tối ưu, nghĩa là vì lý do nào đó hệ thống đạt được một cân bằng mà lẽ ra có thể tốt hơn.

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.