Monday, October 19, 2009

Greed III


Bạn có liều làm một việc bất hợp pháp rất có khả năng sẽ bị bắt để kiếm $20m hay không khi:

- Bạn đã có tài sản $1.5b?
- Bạn là một high level executive của IBM, có khả năng sẽ lên CEO trong tương lai?
- Bạn là high level executive của Intel?
- Bạn là director của McKinsey?
- Bạn là giám đốc hay portfolio manager của một hedge fund?

Câu trả lời là .


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.