Friday, October 2, 2009

Mao Zedong


"He was an evil man, a bastard..." - Li Pu (a Xinhua reporter who stood with Mao on this day 60 years ago).


5 comments:

 1. chu oi, chau dang viet bai essay thi bi ket, khong biet la minh co apply ize dang sau tu vietnamese khong ah. Neu co thi minh co the dung trong truong hop nao. Chau google ma van confuse, chu cho chau y kien voi. cam on chu nhieu ah

  ReplyDelete
 2. @lanle: Chú không hiểu câu hỏi của cháu, "apply ize" nghĩa là sao?

  ReplyDelete
 3. da, la minh co americanize, vay minh dung vietnamize duoc ko a. Does it also mean "cause to adopt Vietnamese cultural or political characteristics" ko a.

  ReplyDelete
 4. @lanle: Tiếng Anh của chú cũng chỉ "tàm tạm" thôi nên chú không chắc. Có lẽ Vietnamize có thể dùng được như nghĩa cháu nói. Ít ra có thể so sánh với Americanize và Westernize.

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.