Monday, October 5, 2009

PMI


Manufacturing PMI (September-2009):

- Global:
- US: 52.6 (-0.5)
- UK: 49.5 (-0.2)
- EU: 49.3 (+1.1)
- GE: 49.6 (+0.4)
- FR: 53.0 (+2.2)
- IT: 47.6 (+3.4)
- SP: 45.8 (-1.4)
- SD: 55.9 (+3.5)
- NW:
- SW: 54.3 (+4.1)
- RU: 52.0 (+1.4)
- JP: 54.5 (+0.9)
- AU: 52.0 (+0.3)
- CH: 54.3 (+0.3) - CFLP
- CH: - CLSA
- IN:2 comments:

  1. Thưa anh,

    Một trong những người "diều hâu" nhất ở VN hiện nay là Thống đốc State Bank.

    ReplyDelete
  2. @Anonymous: Nếu vậy thì tôi rất mừng, thống đốc phải như vậy mới giữ được credibility của NHNN.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.