Thursday, October 29, 2009

Oil price III


Tôi đã đề cập đến việc nhiều hợp đồng mua bán dầu thô sử dụng WTI và Brent làm benchmark. Đây là trở ngại chính cho việc các nước OPEC muốn tìm cách định giá dầu bằng một rổ tiền tệ khác vì WTI và Brent được định giá bằng USD. (Lưu ý: định giá dầu bằng USD khác với mua bán dầu bằng USD. VN có thể bán dầu thô cho Nhật lấy Yen, nhưng hợp đồng mua bán vẫn định giá bằng USD vì giá dầu được link với WTI hoặc Brent.)

Tuy nhiên hôm qua Aramco, công ty dầu mỏ quốc gia của Saudi Arabia, vừa tuyên bố sẽ bỏ WTI trong các hợp đồng của mình và chuyển sang sử dụng ASCI của Argus, một công ty chuyên cung cấp thông tin về thị trường năng lượng có trụ sở ở London. ASCI (Argus Sour Crude Index) mới được Argus xây dựng từ tháng 5/2009 bằng cách tính trung bình giá spot của các giao dịch dầu mỏ ở 4 cảng dầu khí lớn của Mỹ trên vịnh Mexico. (WTI do Pratt xây dựng dựa vào giá của các giao dịch ở Cushing, Oklahoma). Như vậy ASCI vẫn tiếp tục được định giá bằng USD, cho nên ảnh hưởng của thay đổi này của Aramco vào đồng USD sẽ không lớn.

Lý do của Aramco đưa ra là WTI đã không còn phản ánh đúng tình hình cung cầu trên thị trường dầu thô thế giới, đơn giản vì sức chứa của Cushing có hạn trong khi hợp đồng futures của WTI trên NYMEX là hợp đồng được giao dịch nhiều nhất. NYMEX tuyên bố sẽ mở các hợp đồng future mới dựa vào ASCI, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch WTI futures. Điều này có thể sẽ tốt hơn cho sự ổn định của giá dầu vì có quan điểm cho rằng chính các giao dịch WTI futures (futures transaction lớn hơn physical transaction) đã làm giá dầu bị bubble và burst.

Tuy nhiên nếu đằng sau quyết định này của Aramco còn có những lý do nào khác thì chưa biết thị trường dầu mỏ thế giới sẽ biến động thế nào.

Update (02/11): Alphaville vừa trích dẫn một bài viết của Olivier Jakob về high correlation giữa WTI futures vơi DJIA và USD. Theo Jakob trong 2 ngày vừa qua 10-minute Dow và WTI có correlation lên đến 0.9, chứng tỏ WTI không còn phản ánh được supply/demand trong oil market (ít nhất ở Cushing). Do đó có thể hiểu được lý do Aramco bỏ WTI chuyển sang dùng ASCI. Có điều nếu NYMEX đưa ra ASCI futures và cho phép trade bằng electronic platform thì giá của ASCI futures sẽ bị link vào WTI futures rất chặt. Giải pháp của Jakob: quay lại open-outcry trading cho oil futures.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.