Monday, April 27, 2009

SA Inflation


Cách đây gần một năm tôi có thử tính seasonally adjusted monthly inflation cho VN dùng X12 (ported in Eview). Dưới đây là update cho chỉ số này với số liệu CPI đến tháng 4/2009 do GSO công bố. 
Số liệu từ đầu năm 2009 đến giờ:
- 01/2009: NA: +0.32%   vs   SA: +0.16%
- 02/2009: NA: +1.17%   vs  SA: -0.67%
- 03/2009: NA: -0.17%   vs  SA: +0.26%
- 04/2009: NA: +0.35%   vs  SA: +0.16%No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.