Wednesday, April 8, 2009

Quote of the day


1949: Only socialism can save China
1979: Only capitalism can save China
1989: Only China can save socialism
2009: Only China can save capitalism


3 comments:

  1. hiện nay không có nước nào theo chủ nghĩa xã hội, chỉ có chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tư bản nhà nước (cái được đặt tên hàng ngày là socialism)

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.