Wednesday, April 29, 2009

Shadow OMC


Federal Reserve's Open Market Committee (FOMC) là một hội đồng các quan chức trong hệ thống Federal Reserve của Mỹ chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách tiền tệ (tăng giảm lãi suất). Từ năm 1973, một nhóm các nhà kinh tế học đã lập ra Shadow Open Market Committee (SOMC) với mục đích phân tích và đánh giá các quyết định của FOMC, một hình thức phản biện xã hội cho các quyết định của chính quyền. Sau này SOMC đã đánh giá cả các chính sách kinh tế vĩ mô khác của chính phủ (fiscal, trade,...). Kỳ họp gần đây nhất của SOMC vào thứ Sáu (24/04) vừa rồi, có thể xem các bài thảo luận trong cuộc họp này ở đây.

Update (14/05): Thêm một shadow committee nữa: Shadow Committee on US Trade Policy do Gordon Hanson thành lập.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.