Wednesday, April 29, 2009

This little piggie


This little piggie went to the market...(*)


Giá cổ phiếu China Airlines mất 15% từ thứ Hai 27/04 khi tin về dịch cúm heo bùng phát.

(*): Đây là một câu đồng dao của trẻ em Anh/Mỹ, tương tự như "dung dăng dung dẻ" của VN.

Update (30/04): Daily Telegraph cho biết WB đã ước tính ảnh hưởng của một dịch cúm toàn cầu có thể gây thiệt hại lên đến $3 trillion. Đợt dịch SARS năm 2003 đã làm khu vực Asia-Pacific thiệt hại khoảng $40b trong vòng 6 tháng.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.