Tuesday, April 14, 2009

Wholesale bankruns


Nhớ ngày xưa đi học các môn liên quan đến chính trị có khái niệm "chủ nghĩa tư bản tự đào mồ chôn mình" mà tôi chẳng hiểu gì cả. Bây giờ Simon Johnson cho rằng hệ thống ngân hàng Mỹ đã tự đào mồ chôn mình. Lập luận của Johnson là các ngân hàng đã tạo ra các sản phẩm tài chính (CDS), đào tạo các chuyên gia tài chính về các sản phẩm này, rồi thưởng cho họ những khoản tiền rất lớn, để rồi những người này dùng số tiền thưởng đó lập ra các hedge funds dùng CDS để tấn công lại các ngân hàng tạo ra wholesale bankruns (cơ chế dùng CDS để attack một công ty đã được đề cập đến trong entry này). Simon Johnson có vẻ rất thích conspiracy theory, một điều lạ cho một cựu kinh tế gia trưởng của IMF. Dẫu sao đây cũng là một tác giả rất rất đáng đọc.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.