Monday, April 27, 2009

1998-2008


Nhìn vào đồ thị seasonally adjusted inflation trong entry trước có thể thấy sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998, VN cũng bị rơi vào một giai đoạn giảm phát như những gì đang diễn ra từ giữa năm 2008. Bởi vậy tôi thử so sánh CPI của hai giai đoạn này theo cách mà nhiều nhà kinh tế đã làm. Đồ thị bên dưới bắt đầu khi monthly SA inflation đạt đỉnh: 04/1998 và 05/2008. Đường mầu hồng cho thấy giai đoạn 1998 CPI tiếp tục tăng và chỉ đạt đỉnh 12 tháng sau khi monthly inflation cao nhất. Sau đó VN rơi vào một giai đoạn giảm phát kéo dài khoảng 2 năm (từ tháng thứ 12 đến tháng thứ 36 trên đồ thị). Lần này CPI đạt đỉnh nhanh hơn, chỉ 5 tháng sau khi SA inflation peak và đã rơi vào giai đoạn giảm phát được 6 tháng. Nếu kinh tế VN phục hồi trong nửa sau 2009 như nhiều quan chức VN đã phát biểu, lần này giai đoạn giảm phát có lẽ chỉ dài bằng 1/2 lần giảm phát trước. Hi vọng thế.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.