Tuesday, June 16, 2009

55+


John Mauldin phát hiện một điều rất thú vị: đằng sau việc các chỉ số về labor market tiếp tục improved hóa ra chỉ có employment của những người trên 55 tuổi được cải thiện, còn những nhóm tuổi khác tiếp tục mất việc. Gừng càng già càng cay?
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.