Friday, June 19, 2009

Son and saving


Theo WSJ, hai nhà kinh tế Shan-Jin Wei và Xiaobo Zhangk vừa công bố một nghiên cứu trên NBER cho thấy ở những vùng có tỷ lệ con trai cao (male-to-female ratio) ở TQ, tỷ lệ saving cao hơn các vùng khác. Hơn nữa, những gia đình có con trai ở những vùng này cũng có tỷ lệ saving cao. Giải thích của WSJ: các gia đình có con trai phải lo tích cóp của cải để con mình sau này có cơ hội lấy được vợ.


2 comments:

  1. Em thấy cái thống kê này nó cứ chuối chuối thế nào ý bác Giang a. Kiểu như data mining ý.
    Thực ra việc so sánh tỷ lệ tiết kiệm nó phụ thuộc và tỷ thứ như mức độ thu nhập, trình độ phát triển của nên kinh tế, chu kỳ phát triển, độ an toàn của các chính sách XH và cả văn hóa lịch sử của đất nước nữa...
    Việc so sánh các nước như kiểu China, Korea, Taiwan và nói là vì đẻ con trai nhiều nên tiết kiệm cao hơn các nước khác thì hơn buồn cười.

    ReplyDelete
  2. @Nhat Nam: Anh chưa đọc bài original, đoán các tác giả phải control socio-economic factors cẩn thận rồi. Ý tưởng gender bias - high saving này cũng từa tựa như legal abortion - lower crime của Steve Lewitt (Freakonomics). Ít nhất những nghiên cứu dạng này cũng có contribution về mặt econometrics, như blog này chỉ ra.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.