Tuesday, June 16, 2009

Naked Mexico


Mexico có thể sẽ "go naked" trong năm 2010 với số dầu thô sẽ xuất khẩu. Nghĩa là trái với mọi năm, Mexico sẽ không hedge giá dầu nữa (mua put options) vì tin rằng giá dầu sẽ tăng trong năm 2010. Trước đây hơn 10 năm, Petrovietnam không hedge giá dầu xuất khẩu, không biêt bây giờ thế nào. Còn các công ty nhập khẩu xăng dầu (Petrolimex, SaigonPetro, Petec,...), theo tôi đọc trên báo chí, đến giờ vẫn chưa có công ty nào hedge giá nhập khẩu. Có lẽ họ trông chờ vào quĩ bình ổn giá xăng dầu của Bộ Tài chính?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.