Friday, June 5, 2009

Mish


Bài nói chuyện của Michael Shedlock, một econblogger nổi tiếng và được biết đến với cái tên Mish (đây cũng là một người ủng hộ trường phái Áo nhiệt thành): 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.