Friday, June 19, 2009

Libor II


BBA vừa tuyên bố sẽ tăng số lượng ngân hàng trong panel tính lãi suất Libor của mình. Còn nhớ cuối năm ngoái nhiều người đã nghi ngờ tính xác thực của Libor và chính BBA đã phải điều tra số liệu các ngân hàng trong panel báo cáo. Mặc dù cuối cùng BBA tuyên bố không phát hiện ra điều gì sai trái và không có ý định cải tổ cách tính Libor, cuối cùng thì BBA cũng phải tăng số lượng ngân hàng báo cáo, có thể vì bắt đầu thấy sức ép cạnh tranh của chỉ số này.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.