Wednesday, June 17, 2009

Tax policy


IMF cho rằng chính sách thuế cho phép tax deductible cho interest expenses là một trong cách nguyên nhân dẫn đến leverage cao. Giải pháp: bỏ hoàn toàn hệ thống này và thay hệ thống kế toán hiện thời bằng cash flow system, nghĩa là cho phép tính chi phí cash flow của các dự án đầu tư trực tiếp chứ không phải tính theo depreciation method như trước đây nữa.


1 comment:

  1. Chinh' sach' thue^' nay` neu tam dich ra la` chi phí lãi vay và được mien thuế, thưa thầy, e vẫn chưa hiểu tại sao phải có chính sách tax policy này và tác động của nó, xin thầy giải thích bằng ví dụ rõ hơn ạ.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.