Tuesday, June 16, 2009

Bearer bonds


Fans của Currency War chắc sẽ thích cái conspiracy theory này về bearer bonds. Tóm tắt: bearer bonds là bonds mà bất kỳ ai cầm nó có thể claim được coupon hay face value, hoặc có thể bán nó cho người khác. Nếu bearer bonds do chính phủ phát hành (nhất là chính phủ Mỹ) thì nó gần như là một đồng tiền có mệnh giá rất lớn.

Tuần trước hải quan Italy bắt được 2 người đàn ông quốc tịch Nhật đang định chuyển lậu sang Thụy sĩ $134b bearer bonds do US Treasury phát hành (249 tờ có mệnh giá $500m và 10 tờ $1b). Điều đáng nói là chính phủ Mỹ đã ngừng phát hành bearer bonds từ năm 1982, ngoại trừ một giai đoạn ngắn năm 1985. Hơn nữa số bonds lớn như vậy chắc chắn không một individual nào có thể có được. Tuy khả năng số bonds này là giả có thể xảy ra, về mặt logic khó có ai chấp nhận nhận một tờ giấy có mệnh giá $500m mà không kiểm tra và chắc chắn nó không phải là giả.

Nếu số bonds này là thật, chính phủ/central banks nào đang định cash out số bonds này? Japan, China, hay thậm chí North Korea? Số bond này có thực sự "on the book" của US Treasury không hay nó đã được phát hành bí mật?

Update (20/06): Tiếc là các conspiracy theories đều không đúng, WSJ cho biết số bonds nói trên là giả.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.